Rekomendācijas datu zaudējuma gadījumā

Rekomendācijas datu zaudējuma gadījumā

Rekomendācijas datu zaudēšanas gadījumā

Nekavējoties izslēdziet datoru. Jo ātrāk Jūs vērsīsieties pie meistara, jo lielāka varbūtība ir atjaunot Jūsu informāciju. Patstāvīgi mēģinājumi atjaunot datnes ar visām Jums pieejamām datņu atjaunošanas programmām var novest pie vēl lielākas datņu sistēmas loģiskās struktūras bojāšanas, kas padarīs par neiespējamu pašu datņu atjaunošanu.

Nepieļaujiet failu sistēmas remonta CHKDSK vai SCANDISK utilītu palaišanu, kuras var tik palaistas automātiski datora restartēšanas gadījumā. Šīs utilītas vairs nespēs palīdzēt, bet pasliktināt situāciju gan varēs. Ja palaišana jau ir notikusi, tad ļaujiet utilītai nostrādāt līdz galam, jo datora atslēgšana no barošanas atjaunošanas utilītu darbības laikā var novest pie plašiem datņu sistēmas bojājumiem.

Ja no diska ir dzirdama klaboņa vai neraksturīgas skaņas, pabeidziet operētājsistēmas darbu un izslēdziet datoru.

Neierakstiet uz bojātā diska jaunas datnes. Ja Jūs nejauši esat izdzēsuši datnes no personālā datora diska, nekādā gadījumā neveiciet tādu operāciju kā datņu saglabāšanu. Tie var tikt ierakstīti uz izdzēstajiem failiem, un tad atjaunošana kļūs problemātiska. Gadījumā, ja datne ir izdzēsta no servera tīkla kataloga, ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk beigt tā darbu. Pretējā gadījumā citi lietotāji var ierakstīt no jauna diska sektorus, kuri glabā izdzēstā faila datus, un tad šī datne tiks nozaudēta uz visiem laikiem.

Neveiciet bojātā diska defragmentēšanu. Daudzi lietotāji, cenšoties lokalizēt bojājumus, izmanto disku defragmentēšanas utilītas, kas ir kategoriski nepieļaujams, jo sektori, kas satur informāciju par izdzēstajām datnēm, tiks pārrakstītas ar citu datņu datiem.

Ja bojājums tika atklāts ielādējot datoru, izanalizējiet paziņojumu par kļūdu un obligāti pilnībā to pierakstiet.

Ja Jums ir nepieciešama datu atjaunošana, vērsieties pie profesionāliem!
Sīkāku informāciju par izdzēsto failu atjaunošanu no dažādiem nesējiem (vinčesteri, flash, atmiņas kartes) Jūs varat atrast mūsu mājas lapas atbilstošajā sadaļā.